รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนดงมันพิทยาคม
เลขที่ 19 หมู่ที่ 14 บ้านโนนดงมัน   ตำบลสะอาด  อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40310
เบอร์โทรศัพท์ 043306472
Email : dmp2564@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :