ข่าวประชาสัมพันธ์
การพัฒนาชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้เรียน
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 66
ความปลอดภัยในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 66
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา2566
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 66
นวัตกรรมชุมชน
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 65
เผยแพร่ผลลงานวิจัย
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 65
คู่มือผู้ปกครองและนักเรียน
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 65
ประกาศการเปิดภาคเรียนที่1
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 65
มาตรการการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 64
จ่ายเงินเยียวยาเงินเยียวยา
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 64
แจ้งประกาศ
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 64
แจ้งนักเรียนเข้าร่วมพบปะ ผู้อำนวยการ
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 64
แจ้งห้องเรียนออนไลน์1-31 กรกฎาคม 2564
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 64
แจ้งห้องเรียนออนไลน์
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนดงมันพิทยาคม
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 64
โรงเรียนดงมันพิทยาคมเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 64
โรงเรียนดงมันพิทยาคม ขอความร่วมมือผู้ปครองทุกท่า
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 64
แบบประเมินความเสี่ยงสถานการณ์ปัจจุบัน
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 64